Tuesday, April 14, 2020

उद्धव ठाकरे आणि सिंधुताई सपकाळ यांच्यात झालेला संवाद

उद्धव ठाकरे : हॅलो..

माई : हॅलो..

उद्धव ठाकरे : हां उद्धव बोलतो आहे, सिंधुताई नमस्कार

माई : बाळा बोल बोल..बेटा..बाळासाहेबांच्या पिल्ल्या बोल..

उद्धव ठाकरे: हं..हो.. काहीनाही मला कुणतरी तो व्हॉट्स अॅप एक पाठवला आपले आशीर्वाद मिळाले.

माई : बाबा केवढी कसोटी आहे लेकरा… केवढी कसोटी आहे..

उद्धव ठाकरे : अहो माई तुम्ही तर आयुष्यभर कसोटी सहन करत आहात..

माई : अरे पण त्या कसोटीला धीराने तोंड देतोस तू.. खरंच. बाळासाहेबांचं रक्त..समर्थपणे पुढे चालला आहेस

उद्धव ठाकरे: मग…मागे नाही हटणार मी. मागे हटणार नाही.

माई : नाही रे.. तू मागे हटणार नाहीस

माई : उद्धवा आणि सांगायचं होतं बेटा.. एवढा सिंपल मुख्यमंत्री कुठेही बदल नाही तुझ्यात..पावलं उचलताना वाटलं नव्हतं तू एवढा खंबीर होशील म्हणून..

उद्धव ठाकरे : अहो मुख्यमंत्रीपद वेगळं काय असतं? आपण आहोत तसं रहावं.

माई: खरं रे खरं..महाराष्ट्राचं रक्त इतकं खंबीर असू शकतं..केवढी आव्हानं रे तुझ्यासमोर लेकरा..बाळा.. केवढी आव्हानं तुझ्यासमोर.

उद्धव ठाकरे : पार पाडणार..तुमचे आशीर्वाद आहेत ना मग बस..

माई : अरे बाबा आहे रे आहेत..काय रे पिल्ला आशीर्वाद आहेतच कायमच

उद्धव ठाकरे  : तुम्ही पण काळजी घ्या..बाहेर जाऊ नका.

माई : तू पण बेटा, जगाची काळजी तुझ्यावर आहे आता. महाराष्ट्र तुझ्या खांद्यावर उभा आहे बाळ तू पण काळजी घे बेटा

उद्धव ठाकरे: काळजी घ्या..

माई : हां हे सगळं निवळल्यावर मी येऊन जाईन बेटा

उद्धव ठाकरे : या या अवश्य या.

माई : हो रे बेटा.. पण सांभाळ, काळजी घे पिल्ला काळजी घे. मीनाताईचं दूध आहे तुझ्यात काही हरणार नाहीस तू.

उद्धव ठाकरे : हो माई..

माई : अच्छा बेटा.

1 comment:

  1. What Is the King of Dealer?
    The kings of the kenya. The royal family and their associates. The royal family are the people who set the tone 카지노 for success in this world.

    ReplyDelete